Kunne hindret finansieringen av Breiviks terror - VG Nett

Gjeldsregister lagt på is for tre år siden:

- Kunne hindret finansieringen av Breiviks terror

Gjeldsoffer-Alliansen purrer på finansministeren

Flere uavhengige aktører mener at et gjeldsregister kunne ha hindret finansieringen av Breiviks terrorhandlinger. - Relevant spørsmål, sier PST. 

ØDELAGT: Her er regjeringskvartalet fotografert fem dager etter terrorangrepet. Foto: Scanpix

Den frivillige organisasjonen Gjeldsoffer-Alliansen er overbevist om at Anders Behring Breivik kunne vært stoppet av et gjeldsregister. Også Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) og GE Money Bank, sier at et gjeldsregister kunne vanskeliggjort finansieringen.

Breivik skal selv ha skrevet at han på grunn av økonomiske vanskeligheter måtte finansiere nødvendige innkjøp for å gjennomføre terrorhandlingene med hyppige uttak fra flere kredittkort.

- Ville blitt nektet
- Et gjeldsregister med fortløpende oppdatering kunne ha hindret ugjerningsmannen fra å fullføre planene sine, ved at han ville blitt nektet så mange forbrukslån og kredittkort, mener Bengt Scheldt i Gjeldsoffer-Alliansen til Dine Penger.

FOR GJELDSREGISTER: - Et register for usikret gjeld ville ha hindret Breivik fra å få så mange kredittkort, sier Bengt Scheldt i Gjeldsoffer-Alliansen. Foto: Marion Dagfinrud

Et gjeldsregister vil registrere usikret gjeld, slik at kredittforetak på forespørsel, kan få et mer fullstendig bilde av gjelden som en søker har fra før. Nå sjekkes bare inntekt og gjeld ifølge selvangivelse (som kan være halvannet år gamle), og betalingsanmerkninger.

Gjeldsoffer-Alliansen har i fem år arbeidet mot myndighetene for innføring av et gjeldsregister. Stadig flere av deres klienter har problemer med for høy, samlet forbruksgjeld.

PST: - Relevant spørsmål
- Kunne et gjeldsregister ha forhindret eller vanskeliggjort terrorfinansieringen med kredittkort?

RELEVANT:- Et relevant spørsmål som er for tidlig å svare på, sier informasjonssjef Martin Bernsen i PST om et gjeldsregister kunne hindret finansieringen. Foto: Scanpix

- Dette er et veldig relevant spørsmål, men det vet vi ikke. Det blir for prematurt å svare på. Dette får bli opp til kommisjonen eventuelt å finne ut av, sier informasjonssjef Martin Bernsen i Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) til Dine Penger.

Ni kredittkort
Gjeldsoffer-Alliansen sendte en ny oppfordring til finansministeren om å innføre gjeldsregister da terrorfinansieringen ble kjent.

Breivik skrev i sitt såkalte manifest at han i april fikk ni av 16 kredittkortsøknader godkjent, ifølge TV2.no. Samlet kredittramme var på flere hundre tusen kroner. En måned før marerittdagen var han på etterskudd med betaling av kunstgjødselen, fikk trusler om inkasso og fryktet at han skulle bli nektet leiebil.

Hans løsning skal ha vært å ta ut penger fra alle kredittkortene,
refererer TV2.

Massedrapsmannen skal tidligere også ha skaffet penger ved å selge unna verdigjenstander på nett.

- Register kunne forhindret
GE Money Bank, som er største tilbyder av forbrukslån i Norge, er veldig positive til et gjeldsregister.

- Vi er skeptiske til å gi enda mer lån til personer som har mye gjeld fra før i forhold til sin betjeningsevne. Et gjeldsregister ville forhindret at en person tar opp mye usikret gjeld på kort tid, bekrefter kommunikasjonsrådgiver Cecilie Miller i GE Money Bank til Dine Penger.

FOR: - Et gjeldsregister ville forhindret personer fra å få mye usikret gjeld på kort tid, sier kommunikasjonsrådgiver i GE MOney Bank, Cecilie Miller. Foto: GE Money Bank

Effekten kommer an på hvor raskt nye krav blir registrert, sier hun. GE Money Bank låner ut opptil 250 000 kroner i forbrukslån. Brevik var ikke kunde hos GE Money Bank, understreker Miller.

- Ville åpenbart vanskeliggjort
- Et gjeldsregister ville trolig ha stoppet finansieringen av terrorhandlingene. Helt åpenbart ville et gjeldsregister ha vanskeliggjort slike enorme opptak av usikret gjeld, mener sosiolog Christian Poppe, forsker hos Statens institutt for forbruksforskning (SIFO).

Poppe har doktorgrad om mestring av alvorlige gjeldsproblemer, og mener det var veldig overraskende at gjeldsregister møtte så massiv motstand da det ble foreslått for tre år siden.

TROLIG STOPPET: - Et gjeldsregister ville åpenbart ha vanskeliggjort så store opptak av usikret gjeld, sier forsker Christian Poppe ved SIFO. Foto: SIFO

Personvern
- Personvern var en av innvendingene. Men det kunne enkelt vært ivaretatt, for eksempel ved at kundene selv måtte bestille en attest på betalingsevne, sier Poppe.

Gevinsten med et gjeldsregister er større enn kostnadene. Ikke bare ville det gitt ekstra informasjon til kreditorer, men også beskyttet forbrukere mot seg selv, understreker Poppe til Dine Penger.

Skal vurderes på nytt
En mulig innføring av gjeldsregister i Norge, fikk mye motbør da utredningen ble sendt ut til høring for over tre år siden.
Nå skal gjeldsregister utredes på nytt.

- Regjeringen besluttet 24.februar i år å nedsette en arbeidsgruppe for vurdering av ulike modeller for registrering av opplysninger om kredittkortgjeld og forbrukslån blant privatpersoner.

Arbeidet skal etter planen avsluttes rundt årsskiftet, opplyser kommunikasjonsrådgiver Henrik Mevold i Barne, likestillings- og inkluderingsdepartementet til Dine Penger.

http://www.vg.no/dinepenger/artikkel.php?artid=10089228

Del artikkelen via sosiale medier.
0
Delt
 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 20 64 12
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • (Juli 09 – 15).
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter