Vil stoppe private kreditorer

Høyre går til krig mot

Av Magnus Buer

Tall fra Barne- og likestillingsdepartementet viser at det var nærmere 400.000 utleggstrekk av lønn i 2010. Det vil si at en del av lønna di automatisk blir trukket hver måned for å nedbetale gjeld.

I Norge er det flere ulike instanser, såkalte særnamsmenn, som har myndighet til å kreve utleggsstrekk. Høyres Torbjørn Røe Isaksen mener det nåværende systemet for utleggsstrekk ikke gir folk en reell mulighet til å betale for seg.

Vil ta private aktører

Partiet har nå utarbeidet et forslag til regjeringen om å endre systemet. Kanskje mest oppsiktsvekkende er det at partiet ønsker å gjøre det vanskeligere for private kreditorer å kreve utleggstrekk.

Vi mener det er grunn til å se på rollen til dem som kaster billige lån og kreditt etter folk. Det er et ansvar hos dem som låner ut penger å sikre at du er en betaler med en reell mulighet til å gjøre opp for deg. Noen aktører som driver med kortsiktige forbrukslån sjekker ikke godt nok. Er det da rimelig at de kan gå til det offentlige og kreve tvangstrekk, spør Isaksen.

Ønsker kun én trekkinstans

Hvis du blir utsatt for utleggsstrekk, skal du allikevel sitte igjen med en viss sum til nødvendig livsopphold og bolig. Denne summen er imidlertid ikke lovbestemt, og Dagsavisen har tidligere skrevet om at det er store forskjeller rundt om i landet på hvor mye dette beløpet er på. I forslaget til regjeringen ønsker Isaksen og Høyre å få vurdert om det skal innføres en fast minstesats som skal gjelde for alle.

De ønsker også å fjerne den nåværende ordningen hvor flere særnamsmenn kan kreve utleggsstrekk. Isaksen mener disse overhodet ikke samarbeider, noe som fører til at enkelte blir trukket hårreisende store beløper. Han ønsker en modell som i Sverige, hvor det bare er én instans som kan kreve utleggstrekk.

Ble trukket mer enn 100 prosent

Lederen av Gjeldsofferalliansen, Bengt Scheldt, liker Høyres forslag.

- Det er flott at Høyre ønsker én felles trekkinstans. En og hver instans beregner kanskje riktig trekk, men når tre kommer samtidig blir det problemer, forteller Scheldt.

Når Dagsavisen ringer sitter han med en lønnsslipp hvor en mann skylder arbeidsgiveren sin over 700 kroner etter at flere instanser har krevd utleggstrekk. Han er altså trukket over 100 prosent av lønna si til sammen.

- Hva skal denne mannen betale husleia si med? Gudene vet, sier Scheldt som har tatt opp saken og fått fjernet ett av trekkene.

- Må fokusere på årsaker

Torbjørn Røe Isaksen synes ikke regjeringen har gjort en god nok jobb for dem med gjeldsproblemer, og at de har fokusert for mye på størrelsen på offentlige støtteordninger.

- De har sittet i seks år, det er klart de kunne gjort mer. Regjeringen har sett seg blind på stønadsnivået, men at vi må gjøre noe med årsakene til fattigdomsproblemene. En av disse årsakene er bunnløs gjeld.

Han understreker at Høyres gjeldsforslag ikke handler om at man skal kunne løpe fra gjelda si, men at systemet må være slik at alle får en reell sjanse til å gjøre opp for seg. Forslaget blir lagt fram i løpet av denne uka eller neste.

 

Ref: Dagsavisen

Del artikkelen via sosiale medier.
0
Delt
 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 20 64 12
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • (Juli 09 – 15).
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.