Aug 09, 2022
  Logg inn

Thom Harlem AS (28.01.08)
Dette firmaet har vi dessverre fått mange klager på. Klagene går på en uryddig saksbehandling, og at det skjer svært lite etter at honorar er betalt.

Mennesker som kontakter Thom Harlem for å få hjelp, får servert en imponerende liste over påståtte kvalifikasjoner. I tillegg til å fremstå som personlig kristen og healer, hevder han å ha bakgrunn som:

Advokat (Ikke riktig)
Psykolog (Ikke riktig)
Dommer i Oslo forliksråd (Ikke riktig)
Namsmann (Ikke riktig)
Nestleder i Økokrim (Ikke riktig)
Daglig leder i GE Money Bank (Ikke riktig)

Vi i GOA har ikke medisinske kvalifikasjoner til å hevde at denne mannen har en diagnose, det må vi overlate til andre. Derimot vil vi på det sterkeste fraråde mennesker med økonomiske problemer å kontakte Thom Harlem. Dine problemer vil sannsynligvis bli større!

7. mars 2011. Harlem politianmeldt for seksuell trakassering av kvinne på 23 år! Ved juletider oppsøkte en ung dame Thom Harlem, etter å ha lest hans fristende reklame på internett. Profesjonell gjeldsrådgiver var tittelen som fenget. Møtet med rådgiveren utviklet seg imidlertid raskt fra prat om økonomi, til private, intime detaljer. Harlem fortalte henne at hun trygt kunne betro seg til ham, fordi han også var utdannet psykolog. Han tilbød seg også å låne henne penger til depositum for en leilighet.

Etter møtet begynte kvinnen å få SMS-er fra Harlem, som fortalte at han hadde fått følelser for henne. Han omtalte henne som «vennen min» og «God Night Angel». (Sendt kl. 22:07)

Kvinnens økonomiske problemer ble ikke mindre av kontakten med Harlem: Han kontaktet ikke hennes kreditorer slik han hadde lovet, og gjelden økte i omfang.

Etter at kvinnen kontaktet GOA, bisto vi henne med en politianmeldelse. Denne ble etter en tid henlagt av kapasitetsmessige årsaker. Henleggelsen er påklaget til Statsadvokaten. Politiets henleggelse var ikke uventet, og forteller tydelig hvor lite rettsvern gjeldsofre har i møtet med denne lugubre bransjen. Det er ingen krav til kompetanse, til hederlig vandel, ingen tilsynsorgan eller klageinstans.

GOA har derfor tatt kontakt med Stortingets Finanskomite for å få denne bransjen regulert. Komitemedlem Thomas Breen vil ta dette videre. Forbrukerrådet arbeider også med saken.

Dagbladet hadde 14. juni en reportasje om dette. Les mer:

Thom Harlem er heller ikke ukjent med å pynte seg med lånte fjær. I 2005 fremkom det på hans visittkort at han tilbød «juridisk rådgivning». Det var bare den lille haken ved dette tilbudet, at det var ulovlig. Det er bare advokater og rettshjelpere som kan drive ervervsmessig juridisk rådgivning. GOA klaget til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, men Harlem fortsatte å bruke denne formuleringen i markedsføringen.

I en mail til en klient, som hadde begynt å reagere på hans arbeidsmetoder, kan vi lese:
… Kopi av alle avtaler, mailer brev er oversendt avis X. som jeg har fortalt alt om denne saken.
Thom Harlem truer altså med å bringe videre konfidensielle opplysninger om kunden til en avis, fordi kunden ikke lenger ønsker å benytte hans tjenester. Finner du dette t
illitvekkende?

Del artikkelen via sosiale medier.
0
Delt
 

Nyeste emner på forumet

Se flere emner...