Sep 27, 2023
  Logg inn

Velg et abonnement for å fortsette

PayPal
Betaling via Paypal
Automatisk godkjenning
kr 315.00
for 1 år

Du kan betale med PayPal.

Nettbank
Betaling via nettbank
Trenger godkjenning
kr 300.00
for 1 år

Du kan betale kr. 300 med nettbank til kontonummer 0531 0141382.

Er medlem
Allerede medlem
Trenger godkjenning
kr 300.00
for 1 år

Jeg er allerede medlem.

Unable to load tooltip content.

 

           *Hvis du har et kort f.eks Visa, kan du fortsatt betale via Paypal uten at du trenger en Paypal-konto.

 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.» les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 20 19 99
  • Kontoret er åpent 09.00 - 16.00.
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter