Jun 01, 2023
  Logg inn

Zapp Finans AS

Dette firmaet er en etterfølger av Bjørgvin Finans AS, som krevde kr. 150.000 for en refinansiering!

Firmaet er lokalisert i Bergen. Websiden deres føyer seg inn i rekke av "Gjeldsrådgivere" som opererer kjemisk renset for navn på innehavere. Først når vi tar en titt i Brønnøysundregisteret dukker det opp noe.

Styreleder er Sturla Bull-Olsen. Når vi tar et søk på hvilke andre prosjekter Bull-Olsen er involvert i, dukker denne listen opp: Les her

Bull-Olsen er tydeligvis en aktiv herremann, med mange jern i ilden. Naturligvis ikke noe galt i det. Tar man imidlertid en titt på aksjonærlisten, som man kan finne på purehelp.no, vil man oppdage at Zapp Finans AS eies av et annet aksjeselskap: Bjørgvin Holding AS. Dette selskapet blir igjen eiet av to selskaper: Bull-Olsen Invest AS og Carpo AS. Hvorvidt dette konglomeratet er en form for ansvarspulverisering, har vi ingen formening om.

Carpo AS bringer oss imidlertid over til en annen interessant person i Bergens finansverden, nemlig Frank Kåre Gjelsvik (55). Han er styremedlem i Zapp Finans AS. Dette er virkelig en driftig herremann. Hele 26 selskaper finner vi ham involvert i. Se listen. Hvor solide alle Gjelsviks firmaer er, kan det imidlertid stilles spørsmålstegn ved. Et av firmaene er Bauer AS, som har lurt flere studenter på depositumet deres.

De skyhøye honorarene har heldigvis fått rettsapparatet til å reagere. I juni 2010 fikk en kunde rettens medhold i at kr. 150.000 var for mye for en refinsiering, og honoraret ble satt ned til kr. 60.000. Les mer. I samme anledning uttalte styreleder Sturla Bull-Olsen til BT: «Vi gir på generelt grunnlag ikke intervjuer.»

Det gjorde de da heller ikke da NRK 16. mai kom på besøk. NRK hadde satt søkelyset på firmaets forretningsmetoder. En av firmaets kunder hevdet å ha blitt fralurt en bil og en båt av Frank Kåre Gjelsvik. NRK forsøkte å intervjue Gjelsvik om dette, men fikk bare filmet en stengt kontordør.

Et viktig spørsmål bør potensielle kunder stille seg: Med et såpass bredt spekter av virksomheter, har disse menneskene kvalifikasjoner og ikke minst tid til å håndtere mine gjeldsproblemer på en tilfredsstillende måte?

Et av GOAs medlemmer tok kontakt med Bjørgvin Finans AS, for å få opplyst hva deres tjenester ville koste. Svaret hun fikk, gav henne bakoversveis: For å få hjelp til å refinansiere ca. 1 million, krevde firmaet kr. 100.000,- i honorar. Refinansieringen forutsatte naturligvis god pant i fast eiendom, og i tillegg en kausjonist.

I en mail til vårt medlem beskriver Sturla Bull-Olsen tidsbruken slik: Jeg antar at vi trenger ca. seks uker, men det kan bli noe mer eller noe mindre. Jeg vil benytte en til to kollegaer på denne saken, i tillegg til meg selv, og utfordringen ligger i å overbevise en bank om å refinansiere alle dine kredittkort og forbrukslån mv.

Potensielle kunder bør kanskje tenke seg om to ganger?

29.09.2011: Zapp Finans AS klaget NRKs reportasje inn for Pressens Faglige utvalg, og fikk medhold.

Del artikkelen via sosiale medier.
0
Delt
 

Nyeste emner på forumet

  • Arv (3 Svar)
  • Hei Du kan gi avkall på arv. Dersom du er livsarving (det er feks . din mor eller far som du arver), kan ikke du bestemme hvem som skal motta arven du gir avkall på. Arven skal fordeles som om du er død. Det vil si at dersom du har barn, er det barna dine som mottar arven. Dersom den du arver...
  • i Temaer / Arv
  • ARV (2 Svar)
  • Normalt skal ikke namsmannen kunne gjøre noe med hennes arv. (Dersom hun ikke har gjeld.)
  • i Temaer / Arv
  • Trekk (2 Svar)
  • For det første: Har namsmannen nektet for at denne utgiften kan hensyntas? Eller spør du i forkant? Det er mye som tyder på at namsmannen vil hevde at dette ikke er en nødvendig utgift, dersom skyldner har lønnstrekk eller gjeldsordning. Imidlertid blir slike saker behandlet noe ulikt hos de...
  • i Temaer / Generelle spørsmål og svar
  • statens inkrevningsentral (2 Svar)
  • Hei Tordis Statens innkrevingssentral (SI) er særnamsmann. Det vil si at de har myndighet til å kreve inn ved bruk av tvang innenfor bestemte områder. Det betyr at SI kan nedlegge trekk i inntekten din. Da vil det bli trukket et bestemt beløp hver måned direkte av arbeidsgiveren din eller av...
  • i Temaer / Generelle spørsmål og svar

Se flere emner...

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.» les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

 • Pilestredet 17
  0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

 • +47 22 20 19 99
 • Kontoret er åpent 09.00 - 16.00.
 • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter